λελοιδορήμεθα

λελοιδορήμεθα
λοιδορέω
abuse
perf ind mp 1st pl
λοιδορέω
abuse
plup ind mp 1st pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”